Kończymy budowę naszego portalu! 


People with Music. Pierwsze w historii Zielonej Wyspy, Polskie Radio nadające na Irlandzkich Falach. Ireland’s first Polish music broadcaster.

Radio Cyfrowe nadające w Irlandzkim systemie DAB+.

***Polskie Radio Irlandia możesz słuchać tylko będąc na terytorium Republiki Irlandii oraz Polski. Licencja Muzyczna – PPI Phonographic Performance Ireland Ltd.***

***You can listen to Polish Radio Ireland only on the territory of the Republic of Ireland and Poland. Music License – PPI Phonographic Performance Ireland Ltd.***